Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że podpisane zostały umowy na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Raków i Szydłów”.

fundusze polska ue woj swietokrzyskie logo

W ramach zadania planowana jest budowa 426 szt. instalacji do wytwarzania OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) na terenie gmin Raków i Szydłów. Instalacje te zamontowane zostaną w 395 budynkach właścicieli nieruchomość, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie.

Na terenie gminy Raków wykonane zostanie 110 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych oraz 117 szt. kolektorów słonecznych.

Wykonawcą robót montażowych instalacji fotowoltaicznych jest konsorcjum firm: Vertigo Green Energy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (lider) i Solgen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wykonawcą robót montażowych instalacji kolektorów słonecznych jest firma FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu parasolowego jest Gmina Raków w partnerstwie z Gminą Szydłów.

Całość robót opiewa na kwotę 5 417 732,66 zł. Wartość zadania dla Gminy Raków wyniesie 2 970 409,08 zł.

 

Agnieszka Rejnowicz

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.