Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

dzien sołtysa

Wczoraj zakończyły się wybory sołtysów w gminie Raków, a dzisiaj wszyscy w komplecie mogą świętować z okazji Dnia Sołtysa, który wypada 11 marca.

Z tej okazji w imieniu własnym, radnych Rady Gminy Raków oraz pracowników urzędu życzę wszystkim Paniom i Panom, którzy piastują tę funkcję, aby swoje miejscowości prowadzili do rozwoju realizując swoje inicjatywy, a w życiu osobistym dużo zdrowia i radości.

Sołtys to także pośrednik pomiędzy mieszkańcami a urzędem, dlatego doceniam Waszą pracę i zaangażowanie oraz liczę na kolejne lata dobrej współpracy na rzecz naszej gminy.

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.