Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie odbył się 7 marca 2019 r. uroczysty apel z okazji przejścia dyrektora tej placówki - Bożeny Suchojad na emeryturę.
Panią dyrektor pożegnali i wyrazy wdzięczności wyrazili uczniowie i współpracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie oraz rodzice.

Słowa podziękowania za 40-letnią pracę skierował Damian Szpak - wójt gminy Raków.

Zakończenie pracy zawodowej osób, które odchodzą na emeryturę jest to niezwykle doniosły moment w życiu każdego człowieka a przede wszystkim dyrektora, nauczyciela. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwa Pani pełną satysfakcję ze swojej pracy z dziećmi i młodzieżą w tej szkole.

Pani praca, pełna oddania dla uczniów, ogromnego poświęcenia, może być dla nich pięknym przykładem w ich dorosłym życiu. Pani postawa, nacechowana serdecznością i głęboką tolerancją, cieszyła się uznaniem i szacunkiem nas wszystkich.

Czas leci jak tkackie czółenko. Ale też wszystko ma swój czas – jest czas pracy i wypoczynku. Czas pracy pani dyrektor był długi i bardzo owocny na wielu polach i w wielu dziedzinach. Za tę pracę wszelką chciałem i ja – jako przedstawiciel Gminy Raków – podziękować, bo ta współpraca między panią dyrektor a gminą była w wielu dziedzinach i na wielu polach. Pani dyrektor przez te lata stała się, powiedziałbym, instytucją.

W imieniu własnym życzę zdrowia na długie lata, radości, uśmiechu i dni wolnych od trosk i kłopotów i dziękuję za życzliwość i otwarte serce i „za piękne świadectwo we współczesnym świecie”.

 

Specjalną dedykację muzyczną przygotował zespół Rakowskie Fijołecki.
Wzruszona Pani Bożena podziękowała wszystkim za życzliwość i zapewniła o swojej pamięci dla miejsca, w którym spędziła całe życie zawodowe.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.