Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

ARiMR wdraża nowe rozwiązania - 4 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w budynku Remizy OSP w Rakowie odbyło się szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy. Szkolenie poprowadzili kierownik oraz pracownicy powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Kielc, którzy przybliżyli najważniejsze zmiany, jakie zaszły w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz omówili zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt, a także nakreślili funkcjonowanie portalu IRZ Plus.

Przedstawiciel ŚODR-u z Modliszewic- Pani Małgorzata Orłowska-Masternak zapoznała zebranych gości z możliwością skorzystania z Premii w wysokości 60 tyś zł dla małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tyś. euro. Podczas szkolenia rolnicy zadawali prowadzącym pytania dot. nurtujących ich kwestii, m. in. trendów w nowoczesnym rolnictwie i kierunków jego rozwoju.

Ewa Szpak

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.