Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych marszałkowi zaśpiewali piosenki o miłości, podczas koncertu charytatywnego, który odbył się 1 marca 2019 r.


To już trzeci zimowy koncert charytatywny organizowany przez Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem „Podzielmy się miłością”, dedykowane było Agacie Gros z Niekłania Małego. Agata to 26-latka, która od dziewięciu lat zmaga się z bardzo rzadkim nowotworem podścieliskowym układu pokarmowego (GIST). Do leczenia potrzebne są pieniądze i krew. Ten bezcenny dar można oddać w najbliższym punkcie krwiodawstwa ze wskazaniem na Agatę Gros, która przeważnie leczy się w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Łukasza w Końskich. Agata posiada grupę krwi 0 Rh+, ale mogą się zgłaszać wszyscy chętni. Stacja krwiodawstwa zatrzyma tę oddaną, a w zamian przekaże właściwą.

Na scenie wystąpili radni Sejmiku oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Domu Kultury i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: Leszek Wawrzyła, Karolina Opałko, Marcin Janaszek, Anna Gębska, Iwona Bednarz, Karolina Jarosz, Anna Raś, Ilona Pałyga-Pach oraz Chór Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w składzie: Edyta Brzezińska, Katarzyna Kobierska, Anna Garlej, Anna Gębska, Anna Grys, Mirosława Janik, Marta Stasiak, Agnieszka Wołowiec. Na gitarze zagrał Marcin Dulewicz.

Podczas koncertu prowadzona była zbiórka pieniędzy do puszek, odbyły się także licytacje darów przekazanych m.in. przez członka Zarządu Województwa Mariusza Goska, Klub Morski HORN, Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Karolinę Jarosz Roberta Siwca, Mateusza Cieślickiego, Małgorzatę Niewczas-Sochacką, Dariusza Skibę.

Wstęp na koncert stanowiły plastikowe nakrętki do butelek, artykuły szkolne i maskotki dla świetlic środowiskowych z naszego regionu. Zbiórka nakrętek odbyła się także na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, które włączyło się w organizację koncertu przygotowując słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Warto zaznaczyć, że wartość artystyczna stała na bardzo wysokim poziomie. W koncercie uczestniczyli oraz wsparli zbiórkę pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie oraz Urzędu Gminy Raków.

za www.swietokrzyskie.pro
Dariusz Jóźwik

zdjęcia: www.swietokrzyskie.pro

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.