Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński 27 lutego 2019 r. wręczył świętokrzyskim samorządom promesy o wartości 52 872 000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Łącznie zostanie odbudowanych około 117 km dróg powiatowych i gminnych oraz 2 mosty.

W spotkaniu uczestniczył Damian Szpak – wójt gminy Raków, który odebrał promesę na dofinansowanie zadań:
1. Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia;
2. Przebudowa drogi w miejscowości Celiny;
3. Przebudowa drogi w miejscowości Papiernia;
4. Przebudowa drogi w miejscowości Smyków.

Wartość dotacji wynosić będzie 1 192 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.