Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

soltys

Publikujemy Zarządzenie nr 20 /2019 Wójta Gminy Raków z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych zebrań wiejskich, określenia ich miejsca i terminu oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania celem wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Raków na kadencję 2018 -2023.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram_zebran_wiejskich_2019.pdf)Harmonogram_zebran_wiejskich_2019.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 30 razy
Pobierz plik (Harmonogram_zebran_wiejskich_2019_3.pdf)Harmonogram_zebran_wiejskich_2019_3.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 18 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.