Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W drugim tygodniu ferii dzieci z zespołu Rakowskie Fijołecki uczestniczyły w warsztatach muzycznych w Poroninie. Ta forma spędzania wolnego czasu i integracji cieszy się wielkim zadowoleniem wśród członków zespołu. W wyjeździe uczestniczyło 27 dzieci w wieku od drugiej do ósmej klasy. Wiele spośród dzieci po raz pierwszy wyjechało bez rodziców na dłużej, ale wszyscy dzielnie stawili czoła wyzwaniu.

Muzyczne zajęcia to głównie warsztaty śpewacze. Jenak niektóre Fijołecki ciagnie też do grania, wiele dzieci potrafi już przybęnić do prostych dwumiarowych utworów. Podkeślic należy fakt, że kapelę niebawem zasili drugi saxofon, na którym pięknie radzi sobie Ania Stawiarska.

Pomiędzy porannymi i wieczornymi próbami, dzień wypełniały zimowe atrakcje. Była jazda na łyżwach i oponach, jazda na nartach, kulig z pochodniami, pieczeniem kiełbasy i góralską kapelą. Zwiedziliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej. Podczas spaceru edukacyjnego po obiekcie zobaczyliśmy za pomocą nowoczesnych technologii największą w Polsce makietę Tatr, trójwymiarowe dioramy przedstawiające przyrodę górską i zwierzęta. Obejrzeliśmy ciekawe filmy przyrodnicze, także w technologii 3D z podmuchami wiatru i ruchami fotela. Odwiedziliśmy realistyczną jaskinię i salę odkryć, a także salę gier i quizów przyrodniczych. Ostatniego dnia pobytu odbywało się szaleństwo zakupów na Krupówkach.

Hitem tegorocznych zimowych warsztatów przekornie do mroźnej aury była piosenka pt.„Wszystko się żytko zazieleniło.”

Warsztaty odbywają się dzięki współpracy instytucji i osób zaangażowanych w tego typu działania na rzecz wartościowego spędzania czasu dla dzieci.

Dziękujemy ks. Proboszczowi Pawłowi Mackiewiczowi za wsparcie, dziękujemy Wójtowi Gminy Raków Damianowi Szpakowi za udostępnienie autobusu wraz z panem kierowcą. Dziękujemy rodzicom za pomoc i opiekę nad dziećmi, członkom kapeli za prowadzenie warsztatów, dzieciom za zaangażownie i wspaniały czas!!!

Magdalena Wojsa

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.