Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woj swietokrzyskie herb 450

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych. Zachęcam NGO-sy z terenu gminy Raków do zapoznania się z tematami konkursów oraz do realizacji ciekawych i pożytecznych społecznie działań. Szczegółowe informacje po kliknięciu na nazwę konkursu.

Otwarty konkurs ofert pn. “Świętokrzyskie dla młodych” 2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 roku.na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 roku.Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.