Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

W dniach 14.01-19.01.2019r. CZŁONKOWIE 5 Szumskiej Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w zimowisku, zorganizowanym przez Hufiec ZHP Kielce-Powiat. Bogaty program zrealizowany został w najdrobniejszych szczegółach.
Był czas na zajęcia harcerskie i na świeżym powietrzu. Nie było czasu na nudę, a zgromadzone wrażenia i informacje pozostaną na wiele lat.


Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Aneta Stępień-Bochenek

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.