Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

I PLANSZA numer sesji biale tlo

Transmija rozpocznie się 22.01.2019 r. o godz. 15:00. Transmija rozpocznie się 22.01.2019 r. o godz. 15:00.
W przypadku braku wyświetlenia na stronie transmisji sesja dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9gJMRmdwLXw&feature=youtu.be

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.