Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Dnia 12.01.2018 roku odbyło się spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich "Ociesanki" z nowymi władzami samorządowymi. Swoją obecnością zaszczycił Nas Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak, radny wsi Ociesęki Pan Jerzy Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Tomasz Fortuński oraz niemalże wszystkie członkinie.

Przewodniczący KGW Pan Stanisław Michalczyk poinformował o dokonaniu rejestracji Koła w ARiMR oraz pozyskaniu pieniędzy w kwocie 3 000 zł.

Pan Wójt zapoznał się ze sprawozdaniem z czteroletniej działalności Koła. Pozytywnie ocenił Naszą pracę i zadeklarował pomoc pod każdym względem. Spotkanie odbyło się w przyjemnej świątecznej atmosferze. Panie z KGW pochwaliły się swoimi umiejętnościami kulinarnymi.

KGW "Ociesanki"

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.