Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

banknoty

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne tzw. "Mały ZUS". Jeśli przychody przedsiębiorcy za ubiegły rok z działalności gospodarczej, którą prowadził przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł za rok 2018), to będzie mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga! Zmianę należy zgłosić do 8 stycznia 2019 r.

Więcej informacji kliknij tutaj.

za www.biznes.gov.pl

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.