Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Jubileusz - zdjęcie grupowe

Wspaniały jubileusz Złotych i Diamentowych Godów obchodziło 15 grudnia 2018 r. osiemnaście par z terenu gminy Raków. Do hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie przybyli Szacowni Jubilaci wraz z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Uroczystość rozpoczął Damian Szpak – wójt gminy Raków, który podkreślił ważny dla siebie fakt, że w pierwszych dniach urzędowania może uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu oraz życzył kolejnych, jeszcze bardziej dostojnych jubileuszy.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
Genowefa i Ludwik Anteccy - Ociesęki;
Janina i Marek Ciepiela - Szumsko;
Kazimiera i Włodzimierz Graboń - Radostów;
Janina i Tadeusz Haba - Koziel;
Maria i Zbigniew Leśniak - Raków;
Regina i Kazimierz Prajs - Raków;
Alina i Stanisław Taborscy - Rembów;
Marianna i Marian Urbanowscy - Raków;
Maria i Zygmunt Wojsa - Raków;
Stanisława i Józef Patrzałek - Rembów;

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
Zofia i Czesław Biesiada - Rakówka;
Matylda i Władysław Grabda - Rakówka;
Sławomira i Edmund Józefowscy - Raków;
Krystyna i Jan Lasek - Zalesie;
Alfreda i Bogdan Masternak - Zalesie;
Natalia i Józef Pietruszka - Zalesie;
Maria i Marian Serwata - Wola Wąkopna;
Alfreda i Józef Sikora - Mędrów - jedyna para, która miała już na swoim koncie medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a ponieważ otrzymuje się go tylko raz – otrzymała dyplomy, podarunki i kwiaty.

Odznaczenia wręczali: Michał Gałczyński – zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Irena Gmyr – radna Rady Powiatu w Kielcach, Sławomir Gierek – przewodniczący Rady Gminy Raków, Damian Szpak – wójt gminy Raków oraz Anna Stanek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w Rakowie.

Po dokonanej ceremonii i wspólnym zdjęciu, występ artystyczny przedstawili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie w połączeniu z zespołem „Rakowskie Fijołecki”. Program zawierający elementy humorystyczne połączony z piosenkami przygotowany został przez: Magdalenę Wojsa, Justynę Piotrowicz i Sylwię Rycombel-Wiejas. W trakcie występu uczestnicy kosztowali wypieków przygotowanych specjalnie na tę okazję przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Raków. Następnie głos zabrała Krystyna Lasek, która w imieniu Jubilatów podziękowała za pamięć i wzorowo przygotowaną uroczystość.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze wielu wspaniałych chwil, które są warte, by ocalić je od zapomnienia.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia współorganizatorom.

Dariusz Jóźwik

fot. Sławomir Stanek

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.