Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury.

W ramach projektu w listopadzie zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Na ogłoszony konkurs wpłynęło 23 prace plastyczne o tematyce patriotycznej. Komisja konkursowa po dokładnej ocenie wszystkich prac wybrała najlepsze, które wyróżniały się na tle innych oryginalnym podejściem do tematyki.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii wiekowej od 7 do 11 lat:
I miejsce – Oliwia Madej SP Bardo,
II miejsce – Oliwia Dunajska SP Ociesęki,
III miejsce –Aniela Rejnowicz SP Szumsko.

W kategorii wiekowej od 12 do 16 lat:
I miejsce – Michał Banak ZSP Raków,
II miejsce – Karolina Zacharska Gimnazjum Raków,
III miejsce –Natalia Kawalec Gimnazjum Raków.

Nagrodami w konkursie były zestawy książek patriotycznych.

Wyróżnienia dodatkowo ufundowane dla uczestników przez GTS Raków w postaci słodkich paczek otrzymali:
Julia Głodowicz SP Ociesęki, Michał Rejnowicz SP Szumsko, Agata Zemsta Gimnazjum Raków, Karolina Głodowicz SP Ociesęki.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu plastycznego oraz osobom wyróżnionym.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielom z terenu gminy Raków za współpracę i włączenie się do działań projektowych.

Działania realizowane były w ramach projektu pt. „Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Prezes GTS Raków
Paulina Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.