Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Spotkanie z przedstawicielkami (i przedstawicielami) kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Raków odbyło się 12 grudnia 2018 r. w budynku OSP w Rakowie. W spotkaniu, którego gospodarzem był Damian Szpak - wójt gminy Raków gośćmi-prelegentami byli: Tomasz Dulny - kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Dorota Zychowicz - Biuro Powiatowe ARiMR oraz Małgorzata Orłowska-Masternak i Alicja Śmiech - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Tematem spotkania była ustawa, która wprowadza nowe zasady funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Nadzór nad kołami prowadzona będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zainteresowani będę mogli koło zarejestrować oraz wystąpić o dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł w zależności od liczby osób.

Ostateczny termin wystąpienia o dotację to 27 grudnia 2018 r.

Celem ustawy jest nadanie kołom osobowości prawnej oraz pobudzenie do aktywności. Aby zarejestrować koło gospodyń wiejskich potrzebne jest co najmniej 10 osób. Pierwszeństwo rejestracji z danej miejscowości mają dotychczas działające.

Szczegóły w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnnictwa w Kielcach, ul. Magazynowa 4 oraz w Urzędzie Gminy Raków.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.