Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

elektrycznosc pixabay CC0

PGE Dystrybucja informuje, że planowane są wyłączenia energii w następujących dniach:

  1. Od 2018-12-03 godz. 11:00 do 2018-12-03 godz. 13:00 dla miejscowości: Raków, stacja transformatorowa: Raków 5 Ośrodek Zdrowia
  2. Od 2018-12-03 godz. 13:00 do 2018-12-03 godz. 17:00 dla miejscowości: Raków, stacja transformatorowa: Raków 2

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.