Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Raków odbyła się 23 listopada 2018 r. w budynku remizy OSP w Rakowie, przy licznym udziale zaproszonych gości, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Sesję otworzył radny-senior Stanisław Stemplowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie - Anna Fit wręczyła zaświadczenia o wyborze wójtowi - Damianowi Szpakowi oraz wszystkim radnym, gratulując wyboru i życząc wytrwałości, satysfakcji z pracy w samorządzie oraz owocnych działań na rzecz naszej małej ojczyzny jaką jest gmina Raków. Ceremonia zakończona została ślubowaniem.

Skład Rady Gminy:

Mirosław Ryszard AMBROZIŃSKI
Czesław Józef BĘBEN
Zbigniew Wojciech FELDMAN
Sławomir Grzegorz GIEREK
Małgorzata Józefa GOŁYSKA
Stanisław Wiesław GRATKA
Daria Anna HAMERA
Kazimierz KARWAT
Danuta Łucja KRÓL
Dorota Józefa MASTERNAK
Jerzy Kazimierz NOWAK
Mariusz Sławomir OZDOBA
Stanisław STEMPLOWSKI
Teresa Bronisława STRZELECKA
Jadwiga Barbara ZIĘCIK

Następnie po ustaleniu kworum oraz przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyborów komisji skrutacyjnej oraz przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania komisja skrutacyjna w składzie: Małgorzata Gołyska - przewodnicząca oraz Jadwiga Zięcik i Mirosław Ambroziński - członkowie, ogłosiła, że przewodniczącym Rady Gminy Raków wybrany został Sławomir Gierek, który pokonał kontrkandydatkę Teresę Strzelecką.

W wyniku kolejnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Stanisław Gratka i Jerzy Nowak.

W przerwach pomiędzy głosowaniami swoją obecnością zaszczyciła Elżbieta Śreniawska - radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która gratulowała nowemu wójtowi oraz przedstawiła zarys planów dotyczący transportu publicznego na terenie naszej gminy.

Kolejnym etapem było złożenie ślubowania przez Damiana Szpaka - wójta gminy Raków. Po słowach skierowanych do zebranych, wójta przywitały delegacje Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych.

Na tym zakończono inauguracyjną sesję VIII kadencji Rady Gminy Raków w latach 2018-2023.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.