Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Na początku czerwca bieżącego roku został przez zarząd powiatu w Kielcach ogłoszony pilotażowy konkurs pn „ Program dla sołectw”. Starostwo Powiatowe w Kielcach dało szansę każdemu sołectwu sięgnąć po dotacje dzięki którym poziom życia lokalnej społeczności mógł wzrosnąć. W ramach konkursu gminy składały wnioski o pomoc dla poszczególnych sołectw, które w pierwszej kolejności podlegały ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół ds. Współpracy i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, a następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową. Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić 55 najciekawszych inicjatyw. Gmina Raków otrzymała dofinansowanie dla sołectw: Szumsko, Mędrów, Nowa Huta, Raków.

Sołectwo Szumsko otrzymało dotację na zadanie pn „ Doposażenie Domu Wiejskiego w sprzęt kuchenny”.
Zakupiono kuchnię gazową, serwis obiadowy, kawowy i sztućce dla 48 osób za kwotę 5.052,16 w tym z dofinansowania 4.956,16 zł.

Sołectwo Mędrów na zadanie pn „ Doposażenie wiejskiego placu rekreacyjno – sportowego w elementy siłowni zewnętrznej” wydało kwotę 4.870,80 zł – w całości z dofinansowania na zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznych (wyciąg górny i twister wraz ze słupem montażowym).

Sołectwo Nowa Huta w ramach projektu pn „ Doposażenie wiejskiego placu rekreacyjno sportowego z wytyczonymi boiskami do piłki nożnej oraz siatkowej w niezbędne elementy do uprawiania tych dyscyplin” zrealizowało zakup dwóch bramek do piłki nożnej, dwa słupy do montażu siatki do piłki siatkowej, wraz z elementami montażowymi, siatkami oraz piłkami nożnymi (4 szt) i siatkowymi (3 szt). Koszt całości zadania 5.121,22 w tym z dofinansowania 4.813,72 zł

A sołectwo Raków, a konkretnie Ochotnicza Straż Pożarna, wydatkowało kwotę 4.800 zł na zakup mundurów- w całości z dofinansowania.

Montaż urządzeń sportowych oraz siłowni zrealizowano siłami własnymi.

Ogólna kwota dofinansowania dla czterech sołectw ze Starostwa Powiatowego w Kielcach wyniosła: 19.440,68 zł

Biorąc pod uwagę niezwykłe zainteresowanie sołectw w przedstawiony konkurs – z gminy Raków uczestniczyło w nim 10 sołectw, mamy nadzieję, że sprawdzony i jak się okazuję wyjątkowo potrzebny projekt będzie kontynuowany w latach następnych.

Krystyna Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.