Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

100 lat w życiu człowieka to niemal nieosiągalny okres czasu, 100 lat w historii państwa to zaledwie ułamek jego dziejów.

Właśnie tę okrągłą rocznicę odrodzenia Polski na mapach świata po 123 latach niewoli, uczciliśmy 11 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raków – Jerzy Nowak, Proboszcz Parafii Raków – ks. Paweł Mackiewicz oraz zespół „Rakowskie Fijołecki” pod kierunkiem Magdaleny Wojsa i Justyny Piotrowicz przygotowali uroczystość uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Pawła Mackiewicza i ks. wikariusza Zbigniewa Kargula, który jednocześnie wygłosił homilię.

Następnie program patriotyczny „Przez dzieje Rzeczpospolitej” wykonali „Rakowskie Fijołecki” oraz chór „Chorał” pod kierunkiem Adama Barabasza. Zebranym towarzyszyła wystawa przygotowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie. Część artystyczna została opracowana w ramach projektu „Z Orłem Białym przez wieki” zrealizowanego przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie z konkursu grantowego Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na 100 Niepodległa” we współpracy z gminą Raków, placówkami oświatowymi z terenu gminy Raków i Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Rakowie. Powstał także specjalny śpiewnik pieśni patriotycznych. Z jego pomocą można było śpiewać razem z wykonawcami, po zakończeniu uroczystości nieodpłatnie zabrać ze sobą.

Po zakończonych uroczystościach w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany, uczestnicy prowadzeni przez poczty sztandarowe OSP Raków, OSP Ociesęki, OSP Chańcza oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie przeszli na rakowski rynek. Wspólnie odśpiewano wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a przemówienie rocznicowe wygłosiła wójt gminy Raków – Alina Siwonia. Doniosłą ceremonią było złożenie wieńców przy pomniku przez delegacje samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych.

Wieczorem uwolnione zostały symboliczne „Lampiony Niepodległości” przy szczególnym udziale dzieci i młodzieży.

Cieszy, że pamiętamy o tak ważnych patriotycznych tradycjach, bowiem jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”.

Dariusz Jóźwik

Fot. Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.