Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Informujemy, że gmina Raków w ramach umowy nr 9/2018 z dnia 14 marca 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Gminą Raków otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków”.

W ramach ww. pomocy finansowej zakupiono 73 sztuk drzew i krzewów miododajnych, które nasadzone zostały na działkach będących własnością gminy Raków ( działka nr ewid. 936/1, działka nr ewid. 937, działka nr ewid. 3160/1 w msc. Raków)