Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Sesja podsumowująca VII kadencję Rady Gminy Raków odbyła się 19 października 2018 r. Podziękowania za pracę radnych złożyli: Jerzy Nowak - przewodniczący Rady Gminy Raków oraz Alina Siwonia - wójt gminy Raków. Podobne słowa przewodniczący skierował także do wójt.

Obecni na sesji radni otrzymali pamiątkowe podziękowania. Podobne upominki otrzymały osoby, które wsparły organizację uroczystości "W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli", a nieobecni byli podczas ich wręczania w trakcie konkursu kulinarnego pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”.

Szczególnym wydarzeniem było wręczenie nagród i grawertonów za długoletnie pełnienie funkcji sołtysa dla Andrzeja Czecha - sołtysa Dębna oraz Ludwika Urbanowskiego - sołtysa Drogowli (nagrodę odebrała małżonka).

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.