Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 października 2018 r. odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I dla obszaru terytorialnego gminy Raków.

Posiedzenia odbędą się odpowiednio dla:

  1. Wszystkich obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - w dniu 5 października 2018r. o godz. 14.00
  2. Wszystkich obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - w dniu 5 października 2018r. o godz. 15.00

Miejsce pierwszego posiedzenie obwodowych komisji wyborczych: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków, sala gimnastyczna.

Przynależność do odpowiedniej komisji można sprawdzić pod adresem: https://bip.rakow.pl/wybory-referenda/wybory-21-pazdziernika-2018-r-samorzadowe/3755-wyciag-z-postanowienia-komisarza-wyborczego-w-kielcach-i-z-dnia-1-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-...

Przypominamy, że wszyscy członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji.

Podstawą zwołania posiedzeń są:

  1. Art. 182 §9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.);
  2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.