Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

pek kluczy pixabay CC0

Informujemy, że w miejscowości Szumsko jeden z mieszkańców znalazł w okolicy remizy OSP pęk kluczy i przekazał je do tut. urzędu.

Zwracamy się zatem z prośbą do osoby, która ostatnio przebywała w tej oklicy i zgubiła klucze, aby zgłosiła się do Urzędu Gminy Raków (ul. Ogrodowa 1, pokój nr 11) celem ich odbioru.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.