Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

kf vive a4

Tradycją Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach stało się organizowanie corocznych tematycznych konkursów fotograficznych, których uwieńczenie stanowią wręczenie nagród, wystawa najciekawszych prac oraz wydanie kalendarza z nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami.

W tym roku zapraszamy Państwa do udziału w konkursie "Fotorecycling", którego tematem jest recycling produktów wtórnych – a co za tym idzie ochrona środowiska naturalnego.

zgok rzedow

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w dniu 10 maja 2019 roku w godzinach od 9.30-12.00 zaprasza do Rzędowa!

W ramach akcji, już po raz piąty zaprezentuje dwa projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim: Projekt pn.:
- „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, oraz

- „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”.

Organizatorzy zaplanowali w tym dniu mnóstwo bezpłatnych atrakcji.

01

Wójt gminy Raków Damian Szpak otrzymał z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach wsparcia przewiduje się dofinansowanie zadań pn.:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320;

2. Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692.

biale lugi logo

LGD Białe Ługi zaprasza na bezpłatne szkolenie "Rozliczenie wynagrodzeń z ZUS i US". Szczegóły w załącznikach.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.