Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

ankieta

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

01

W drugim tygodniu ferii dzieci z zespołu Rakowskie Fijołecki uczestniczyły w warsztatach muzycznych w Poroninie. Ta forma spędzania wolnego czasu i integracji cieszy się wielkim zadowoleniem wśród członków zespołu. W wyjeździe uczestniczyło 27 dzieci w wieku od drugiej do ósmej klasy. Wiele spośród dzieci po raz pierwszy wyjechało bez rodziców na dłużej, ale wszyscy dzielnie stawili czoła wyzwaniu.

twoj e pit

Co to jest Twój e-PIT?


Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego udostępnimy w serwisie podatki.gov.pl.
PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie).

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.