001 Ubieranie choinki

Czas Świąt Bożego Narodzenia wiąże się z tradycją ubierania świątecznego drzewka. 10 grudnia 2022 roku, po raz kolejny na rynku w Rakowie wójt gminy Raków Damian Szpak wraz z dziećmi ze szkół z naszego terenu, ich rodzicami, nauczycielami i dorosłymi osobami w towarzystwie świętego mikołaja ubierali choinkę, drzewko które naturalnie rośnie na terenie rynku.

 Slajd7

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Szumsku było organizatorem 4 rajdu nordic walking skierowanego do dzieci i młodzieży, który został zorganizowany w ramach zadania publicznego pt. Maszerujemy po zdrowy styl życia!
Ostatni rajd ze względu na termin organizacji listopad miał charakter patriotyczny. Trasa rajdu prowadziła przez teren leśny oraz drogę asfaltową – uwzględniając miejsca pamięci ważne dla lokalnej historii.

Slajd5

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie we współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Ociesękach zorganizowało 3 rajd nordic walking. Działanie sportowe skierowano do dzieci i młodzieży – uczniów szkoły w Ociesękach. Trasa rajdu prowadziła przez teren asfaltowy oraz teren leśny. Długość trasy wyniosła ok. 6,0 km. W działaniu uczestniczyli uczniowie klas I – IV. Uczestnicy rajdu otrzymali poczęstunek oraz pamiątkowy medal Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Fortuńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ociesękach za współpracę w organizacji rajdu, nauczycielom szkoły zaangażowanym w organizację działania za sprawowanie dodatkowej opieki nad uczestnikami rajdu.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.