Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Dnia 7 maja w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach. W finałowym przesłuchaniu zaprezentowało się 38 uczestników z naszego województwa. Występy odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: grupa uczniów kl. I-III licząca 22 uczestników oraz grupa uczniów kl. IV-VI licząca 16 uczestników. W każdej z grup wiekowych odbyły się po dwa koncerty recytatorskie. W skład jury wchodziły następujące osoby: Barbara Kurek, Aleksandra Sarzyńska, Anna Paluch, Małgorzata Angielska, Hubert Guza.

01

430. rocznicę nadania praw miejskich Rembowa świętowano 3 maja 2019 r. Inicjatorem oraz współorganizatorem przedsięwzięcia był radny i sołtys miejscowości - Zbigniew Feldman.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenia Dolina Piastowska "Wrębów" w Rembowie rozpoczęło się mszą św. którą odprawił ks. Wiesław Stęchły - proboszcz z Szumska, a homilię wygłosił ks. Paweł Mackiewicz - proboszcz z Rakowa. Muzyczną i wokalną oprawę zapewniła schola z Szumska.

Wójt gminy Raków - Damian Szpak powitał gości: Annę Krupkę - wiceministra sportu i turystyki, Mirosława Gębskiego - starostę powiatu kieleckiego oraz Barbarę Czerwińską i Andrzeja Śmieszka, a także rekonstruktorów i mieszkańców.

01

4 maja Kapela Sióstr Piotrowicz wzięła udział rejonowych eliminacjach Buskich Spotkań z Folklorem. Eliminacje te odbyły się w Ciekotach. Była to 43 edycja imprezy i po raz pierwszy w historii gmina Raków miała swojego reprezentanta.

Do udziału dopuszczone są różne formacje muzyczne: zespoły pieśni i tańca, zespoły śpiewacze, kapele ludowe, soliści. W kategorii kapel najważniejszym kryterium jest wierne odtworzenie stylistyki ludowego brzmienia (wg jury;)!), czego nauczyć się można od prawdziwych wiejskich muzykantów, którzy już niestety odchodzą. Aby ludowa muzyka przetrwała musi mieć swoich kontynuatorów.

I PLANSZA numer sesji biale tlo

Transmija rozpocznie się 08.05.2019 r. o godz. 08:30.W przypadku braku wyświetlenia na stronie transmisji sesja dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCl9zdBfS5qb7O6kd7U2nRRQ/live

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.