Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

soltys

Publikujemy Zarządzenie nr 20 /2019 Wójta Gminy Raków z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych zebrań wiejskich, określenia ich miejsca i terminu oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania celem wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Raków na kadencję 2018 -2023.

logo LGD Biale Lugi

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zaprasza do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz mieszkańców z gmin:
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów
do korzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa księgowego, realizowanego w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

001

4 lutego 2019 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa m.in. na terenie powiatu kieleckiego. Gmina Raków jest gminą, która corocznie rozpoczyna kwalifikację wojskową w naszym powiecie i tak też się stało w tym roku.

Uroczystego otwarcia kwalifikacji dokonali: starosta kielecki Mirosław Gębski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Jarosław Molisak, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Mirosław Smerdzyński oraz wójt gminy Raków Damian Szpak.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.