Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

mapa

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 26.03.2019 r. do 17.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rakowie i Pągowcu. Wykaz został umieszczony również na stronie: bip.rakow.pl.

sp ocieseki


1 marca 2019 roku uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Ociesękach: Katarzyna Bęben, Kamil Rogoziński i Klaudia Krzemińska wzięli udział w IX edycji Maratonu Matematycznego w Języku Angielskim dla Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych. To przedsięwzięcie odbyło się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach i zostało objęte patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

001

Z radością i dumą informujemy, że uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie Karolina Zacharska została laureatką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii (zajmując trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim) oraz finalistką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geografii. Jako laureatka ma otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Nie musi też zdawać egzaminu końcowego w klasie III gimnazjum z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, otrzymuje z tej części egzaminu maksymalna liczbę punktów.

Opiekunami przedmiotowymi Karoliny są: Agnieszka Gruszka (geografia) i Grzegorz Szewczyk (historia).

001

Sukces 5 Szumskiej Drużyny harcerskiej „Promień” i zajecie III miejsca w kategorii: zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne na 18 Powiatowym Przeglądzie Artystycznym w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.