Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

lgd biale lugi

Lokalna Grupa Działa "Białe Ługi" posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 177m2 w Staszowie.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.bialelugi.eu/content/informacja-nt-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wynajmu-lokalu-w-staszowie-przy-ul-sudeckiej-9
oraz w załączniku.

mapa

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 11.12.2018 r. do 2.01.2019 r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w Gminie Raków w miejscowości Raków. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz na bip.rakow.pl .

01
W dniu 08.12.2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Celinach już po raz kolejny, odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci.

Organizatorem spotkania był radny Gminy Raków Stanisław Gratka wraz z KGW Celiny.

001

Urząd Gminy w Rakowie informuje, iż prace przy budowie wodociągu w miejscowości Bardo zostały ukończone.
Realizowana przez Gminę operacja: Budowa wodociągu Bardo, prowadziła do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii: tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.