Logotyp projektu "Cyfrowa Gmina"

W ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” Wójt Gminy Raków 30 czerwca 2023 r. zakończył przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy Raków zakupionego sprzętu i oprogramowania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie został doposażony w sprzęt serwerowy i oprogramowanie o łącznej wartości 28 852,77 zł. Jednostki oświatowe z terenu gminy Raków (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociesękach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie, Szkoła Podstawowa w Bardzie oraz Szkoła Podstawowa w Szumsku) otrzymały komputery przenośne o łącznej wartości 21 232,26 zł. Jest to kolejne doposażenie szkół, które w latach ubiegłych w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” również otrzymały laptopy wykorzystywane do zdalnej nauki, a obecnie do pracy stacjonarnej. Pozostałe środki z dofinansowania przeznaczone zostały na doposażenie w sprzęt serwerowy, komputerowy i sieciowy Urzędu Gminy w Rakowie, który za ich pomocą realizować będzie w szczególności zadania z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tym wdrożenie ogólnopolskiego systemu „e-doręczeń”, obejmującego również swym zasięgiem mieszkańców naszej gminy). 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja imienia Stefana Artwińskiego jest organizatorem II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO 2023. Targi odbędą się w dniach 29-30 czerwca 2023 r. na Targach Kielce, ul. Zakładowa 1.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw!

Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.

Mszą świętą w intencji pomordowanych mieszkańców Rakówki i Jamna rozpoczęły się 24 czerwca 2023 r. przy pomniku w Rakówce uroczystości związane z 80. rocznicą pacyfikacji. Na zaproszenia organizatorów – wójta gminy Raków Damiana Szpaka, radnego Rady Gminy Raków Stanisława Stemplowskiego, sołtysa sołectwa Rakówka Urszuli Gąsiorek oraz sołtysa sołectwa Jamno Anny Adamczyk odpowiedzieli: proboszcz parafii Szumsko ks. Wiesław Stęchły, proboszcz parafii Raków ks. Paweł Mackiewicz wraz z duszpasterzem ks. Patrykiem Kowalikiem, pochodzący z Rakówki ks. Józef Grabda oraz proboszcz parafii Niemirów ks. dr Janusz Borowski.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.