Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

piesek

Gmina Raków poszukuje osób, które mogą zaadoptować bezpańskie pieski. Osobom, które wyrażą chęć zaopiekowania się pieskami Gmina oferuje wykonanie usługi sterylizacyjnej. Zwierzęta znajdują się w miejscowości Bardo.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 664 052 002 lub 606 458 155.

Jubileusz - zdjęcie grupowe

Wspaniały jubileusz Złotych i Diamentowych Godów obchodziło 15 grudnia 2018 r. osiemnaście par z terenu gminy Raków. Do hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie przybyli Szacowni Jubilaci wraz z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Uroczystość rozpoczął Damian Szpak – wójt gminy Raków, który podkreślił ważny dla siebie fakt, że w pierwszych dniach urzędowania może uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu oraz życzył kolejnych, jeszcze bardziej dostojnych jubileuszy.

01
W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury.

01

Spotkanie z przedstawicielkami (i przedstawicielami) kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Raków odbyło się 12 grudnia 2018 r. w budynku OSP w Rakowie. W spotkaniu, którego gospodarzem był Damian Szpak - wójt gminy Raków gośćmi-prelegentami byli: Tomasz Dulny - kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Dorota Zychowicz - Biuro Powiatowe ARiMR oraz Małgorzata Orłowska-Masternak i Alicja Śmiech - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.