Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

komputery pixabay CC0

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").

Poniżej prezentujemy wyniki badań wody pobranych do badania z plaży głównej nad zbiornikiem wodnym Chańcza.

logo na 100 Niepodlegla

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie z dniem 21 czerwca 2018 roku podpisało umowę na realizację projektu pt. „Z Orłem Białym przez wieki".

Dotację na realizację projektu stowarzyszenie pozyskało ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach ogłoszonego konkursu grantowego pt. „Na 100 Niepodległa".

Polska flaga, autor: Olek Remesz, źródło: Wikipedia

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach.