Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 

palmy wielkanocne 450

Zapraszamy organizacje i instytucje z terenu gminy Raków do udziału w VIII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku.

powiat kielecki

Starosta kielecki zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Szczegóły w załączniku.

01

Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski odwiedziła 29 marca 2019 r. Raków w ramach akcji informacyjnej programu #Nowa Piątka.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców świętokrzyskich gmin. Rozdawane są ulotki oraz broszury o programach wchodzących w skład programu.

I PLANSZA numer sesji biale tloW przypadku braku wyświetlenia na stronie transmisji sesja dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/embed/8zhToIBJlqM

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.