Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

oze
W kwietniu br. Gmina Raków podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dwóch gmin: Rakowa i Szydłowa.

W ramach zadania planowana jest budowa 426 szt. instalacji do wytwarzania OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Instalacje te zamontowane zostaną w 395 budynkach właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. Na terenie gminy Raków wykonane zostanie 110 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych oraz 117 szt. kolektorów słonecznych.

logo na 100 Niepodlegla

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci – uczniów lokalnych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Z Orłem Białym przez wieki”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości narodowej rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz wzmacnianie więzi patriotycznych młodego pokolenia gminy Raków.

gts

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież – uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu.

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

01

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury. W ramach działań GTS Raków zorganizowało różnorodne działania podczas tegorocznych 26 Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Z inicjatywy Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie terenie gminy Raków w dniach od 10 – 14 września 2018 we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi zorganizowane zostały dla dzieci i młodzieży innowacyjne zajęcia promujące patriotyzm pt. „Spotkania z Niepodległą – innowacyjna lekcja patriotyzmu”.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.