We wtorek 15 lipca 2008r. odbędzie się w Rakowie w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany koncert pt. „Tota pulchra es Maria” w ramach II Festiwalu Muzyki Oratoryjno – Kantatowej Rakowskie Divertimento. 

    Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził Listę Rankingową projektów do realizacji w ramach "Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć". Spośród 116 dofinansowanie uzyskało 68 wniosków, w tym wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Bardzie dotyczący remontu strażnicy  w Bardzie .


Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Kielcach S.A. 25-670 Kielce ul. Zakładowa 4 informuje, że prowadzą skup zbóż konsumpcyjnych po cenach rynkowych ze zbiorów 2008 r. Ceny skupu zbóż konsumpcyjnych (brutto) na dzień dzisiejszy wynoszą: 


12 czerwca 2008 r. odbyły sie zawody strzeleckie o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Nasza Pani Wójt zajęła w nich I miejsce.  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.