Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

dlonie

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych w 2019 r.

apel wojta gminy laczna 1920

II turnus WP 2019 1920

01

Sześć placówek oświatowych i jedna organizacja wzięło udział w VIII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych 2019 zorganizowany pod patronatem wójta gminy Raków we współpracy z parafią rzymsko-katolicką w Rakowie.

10 kwietnia 2019 r. w budynku remizy OSP w Rakowie jury konkursowe w składzie: Mariusz Ściana – wicestarosta powiatu kieleckiego, Damian Szpak – wójt gminy Raków, ks. Paweł Mackiewicz – proboszcz parafii Raków, Halina Łukasik i Krystyna Jóźwik dokonało rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczyło dyplomy i nagrody.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.