W związku z zakończeniem przez Gminę Raków realizacji projektu pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, informujemy, iż zachowanie trwałości następować będzie w całym okresie poprzez zapewnienie 45 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach działalności Klubu Seniora w Rakowie.

W związku powyższym, Gmina Raków ogłasza, iż prowadzi otwarty nabór do Klubu Seniora w Rakowie, w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Raków- 15 miejsc, Ociesęki - 10 miejsc, Bardo - 10 miejsc, Szumsko - 10 miejsc. Łącznie. Gmina dysponuje 45 miejscami dla osób starszych.

Wójt Gminy Raków Damian Szpak wraz z panią dyrektor Mirosławą Foryś przekazuje laptopa uczennicy

Z rąk Wójta Gminy Raków Pana Damiana Szpaka i dyrektor szkoły Pani Mirosławy Foryś, uczniowie klasy 4 odebrali laptopy. "Laptop dla czwartoklasistów” to zaproszenie młodego pokolenia w odważną i pełną przygód podróż w przyszłość. Celem programu „Laptop dla Ucznia", jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych młodych ludzi. Z laptopów, które otrzymali uczniowie będzie można korzystać domu i na wszystkich lekcjach. Laptopy stały się własnością rodziców uczniów, a ich przekazanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez gminę z rodzicem ucznia. Cieszymy się że nasi wychowankowie odebrali już laptopy i mamy nadzieję, że będą im dobrze służyć.

4 września Koło Gospodyń Wiejskich "Życinianki" z Życin odebrało z rąk przedstawiciela Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Renaty Łoboda nagrodę miesiąca sierpień "Inicjatywa miesiąca" w kwocie 1 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.