Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

biale lugiLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Rozpoczyna realizację programu Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie i zaprasza podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu "Kreator Przedsiębiorczości".

Szczegóły w załącznikach.

 01

Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach jest wydawcą książki „Ociesęki i okolice. Dziedzictwo małych ojczyzn”. Publikacja, poświęcona głównie przeszłości historycznej Ociesęk, jednej z najpiękniej położonych pod względem krajobrazowym miejscowości południowej części Gór Świętokrzyskich, to efekt kilkuletniej pracy. Rozpoczęła się ona w maju 2014 r. od zorganizowania przez OSP w Ociesękach sesji popularno-naukowej „Dziedzictwo małych ojczyzn – Ociesęki i okolice”.

dlonie

Znasz osobę, bądź grupę osób angażujących się wolontaryjnie? Zachwyca cię ich działanie? Może warto promować taką postawę społeczną?

Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum Wolontariatu wraz z Wolontariatem przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach zachęca do zgłaszania ludzi z pasją pomagania do konkursu Laur Wolontariatu! Rozstrzygnięcie odbędzie podczas uroczystej Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 2018 roku. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2018 r.

Szczegóły na laurwolontariatu.pl.

osp logo 450

Informacja dla jednostek OSP z terenu gminy Raków dotycząca remontów strażnic OSP.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.