Rajd 1

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jako realizator zadania publicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. Ze sportem nam do twarzy!  w ramach działań projektowych organizowało piesze rajdy nordic walking.  W ramach działania zorganizowano 6 ogólnodostępnych wydarzeń sportowych.

Pierwszy rajd zorganizowany został w Rakowie. Uczestnikami rajdy były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Trasa marszu prowadziła przez teren leśny, dystans jaki musieli pokonać uczestnicy wynosił 7 km. 

plakat MSiT1

 

Od czerwca do końca listopada 2022 r. Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie realizowano zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. Ze sportem nam do twarzy! Zadanie realizowane było w ramach Programu Sport dla Wszystkich.

007 Warsztaty w ramach projektu Senior może wszystko

W dniach 3 i 7 grudnia Koło Gospodyń Wiejskich "GŁUCHOWIANKI” w Głuchowie organizowało Warsztaty artystyczno-florystyczne i kulinarne dla seniorów 60+(25 seniorów z terenu Gminy Pierzchnica i RAKÓW i 12 osób z KGW GŁUCHOWIANKI i RAKÓW).

Projekt pt. "SENIOR WSZYSTKO MOŻE” został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w roku 2022.

001 Świętokrzyskie Murem za Polskim Mundurem

W sobotę 17 grudnia 2022 r. odbył się finał akcji Świętokrzyskie Murem za Polskim Mundurem, którego inicjatorką jest Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska.
 
Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem to społeczna inicjatywa mająca na celu okazanie szacunku, wsparcia i wdzięczności służbom mundurowym pełniącym służbę na wschodniej granicy Polski. Polegała na zebraniu różnorodnych  słodyczy i dostarczeniu ich w dniu 17 grudnia do Klubu Wojskowego na ul Wojska Polskiego 250 w KIELCACH.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.