Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Na początku czerwca bieżącego roku został przez zarząd powiatu w Kielcach ogłoszony pilotażowy konkurs pn „ Program dla sołectw”. Starostwo Powiatowe w Kielcach dało szansę każdemu sołectwu sięgnąć po dotacje dzięki którym poziom życia lokalnej społeczności mógł wzrosnąć. W ramach konkursu gminy składały wnioski o pomoc dla poszczególnych sołectw, które w pierwszej kolejności podlegały ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół ds. Współpracy i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, a następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową. Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić 55 najciekawszych inicjatyw. Gmina Raków otrzymała dofinansowanie dla sołectw: Szumsko, Mędrów, Nowa Huta, Raków.

01

100 lat w życiu człowieka to niemal nieosiągalny okres czasu, 100 lat w historii państwa to zaledwie ułamek jego dziejów.

Właśnie tę okrągłą rocznicę odrodzenia Polski na mapach świata po 123 latach niewoli, uczciliśmy 11 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raków – Jerzy Nowak, Proboszcz Parafii Raków – ks. Paweł Mackiewicz oraz zespół „Rakowskie Fijołecki” pod kierunkiem Magdaleny Wojsa i Justyny Piotrowicz przygotowali uroczystość uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.

prawo jazdy

TOM Tomasz Molendowski, Rafał Kocoń RAV-TRANS i Robert Młynarczyk Usługi Transportowe i Autohandel realizują w okresie VI 2018-V 2020 w Kielcach projekt pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia", informują o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach na prawo jazdy kat C, CE oraz kursie Kwalifikacji
Wstępnej Przyspieszonej.

01

Przewodniczący Rady Gminy Raków, Proboszcz Parafii Raków oraz Zespół „Rakowskie Fijołecki” pod kierownictwem p. Magdaleny Wojsa i p. Justyny Piotrowicz, zapraszają wszystkich mieszkańców i gości na uroczystość uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.

Szczegóły na plakacie poniżej.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.