Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
Zwracamy się do mieszkańców Gminy Raków o wypełnienie ankiet dotyczących braku dostępu do telefonii stacjonarnej oraz braku dostępu do szerokopasmowego internetu. Odzew z Państwa strony pozwoli na bardziej intensywne ubieganie się o fundusze unijne na minimalizację zapóźnień w sferze telekomunikacyjnej naszej gminy.

 
Lokalna Grupa Działania Białe Ługi realizuje projekt pt.: „Młodzież <=> NGO = ROZWÓJ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Do udziału w projekcie chcielibyśmy zaprosić Lokalną młodzież i organizacje pozarządowe (NGO).

 
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Raków znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2008. .
 
Dnia 26.09.2008r. odbyło się w Sali konferencyjnej Hotelu Łysogóry w Kielcach podsumowanie XIV edycji „Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008r.” w województwie świętokrzyskim. Organizatorzy przedstawili szczegółową informację o przebiegu turnieju, wręczyli wyróżnienia, puchary i dyplomy oraz omówiono regulamin STMiG i kierunki działań na 2009 r.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.