Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
Zapraszamy na X DOŻYNKI POWIATU KIELECKIEGO
i
GMINY RAKÓW. 30.08.2009 r.

  
Pod tytułem od miesiąca lipca bieżącego roku jest realizowany w Rakowie projekt dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2009”. Na tegoroczny konkurs ogłoszony i dofinansowany Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2009” wpłynęło 760 wniosków ,w tym wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie.

  
Już po raz czwarty, dzięki Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, Gminnej Bibliotece Publicznej z Rakowa oraz pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, został zorganizowany koncert z cyklu „Muzyczne Perły Dawnego Rakowa” pod nazwą „Kobiety i Anioły”.

 
Województwo świętokrzyskie jest pierwszym w kraju, które uruchomiło realizację przedsięwzięć z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”. Na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa liście znalazło się 110 projektów zgłoszonych przez gminy i organizacje pozarządowe, które ubiegają się o prawie 44,4 miliona złotych dofinansowania na swoje przedsięwzięcia.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.