Herb RAKOW Święta
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza otwarty konkurs na ozdobę choinkową. Adresowany jest on do dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest upowszechnienie tradycji bożonarodzeniowych naszego regionu oraz promowanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach – klasy 0 – III oraz klasy IV- VI oraz zaprezentowane na choince, która zostanie ustawiona we foyer Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 
Wyłączne prawo hodowcy. Każdy rolnik musi wiedzieć, że odmiana jest własnością hodowcy.
 
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie w dniu 27 października bieżącego roku wypracowywano priorytety do Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy działający społecznie oraz radni i przedstawiciele samorządu z terenu naszej gminy.


W dniu 21 października 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze  spotkanie koordynatorów podejmujących działania  prowadzące do stworzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju -LGD  „Białe Ługi”. Tematem spotkania było omówienie zakresu prac koniecznych do spełnienia dających w efekcie  Lokalną Strategię Rozwoju .Jest to dokument wskazujący kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru LGD.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.