Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 

W dniu 04.02.2009 r. została zakończona część etapu prac remontowo-modernizacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie, umożliwiająca korzystanie społeczności ze służby zdrowia w tym obiekcie. 

Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego wspólnie z Urzędem Gminy Raków zgłosiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach program na „Realizację selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Raków” na lata 2008-2009. 

Tygodnie przygotowań i wreszcie stało się … 25 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie odbyły się XII Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim o puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, które otworzyła Pani Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków.
 
 
 
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego na rok 2009 w ramach programu „Równać Szanse 2009 „ Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży”, informujemy Państwa o możliwości składania wniosków w terminie do 27 lutego 2009 r.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.