Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv


Jednym z głównych założeń reformy oświaty jest obniżenie wieku szkolnego. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje rodziców do posłania 6-latków do szkół od 2012 roku. W okresie przejściowym, w latach 2010 – 2011 decyzja wyboru należy do rodziców.W przeglądzie wziął udział Chór Męski „Chorał” w Rakowie w składzie 17 osób na czele z ks. Wikariuszem Łukaszem Bzymkiem pod dyrygenturą Pana Adama Barabasza. Wykonane zostały 2 pieśni, zgodnie z regulaminem konkursu, pt: „Ofiara Krzyża” i „Pozwól mi Twe męki śpiewać”„Strzał w 10-tkę” to nie tylko potoczne określenie najlepszego strzału łuczniczego, ale od 1 marca 2010 r. także nazwa projektu realizowanego w gminie Raków przez Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie.Nadszedł czas na podsumowanie działań zrealizowanych w okresie od czerwca 2007 r. do grudnia 2009 r. ze środków Programu Integracji Społecznej oraz podjęcie próby znalezienia środków pozabudżetowych na ich kontynuację. Ważnym aspektem było dostrzeżenie korzyści i rezultatów osiągniętych podczas realizacji programu w kontekście wypracowana i określenia kolejnych celów działań przez uczestników podczas zajęć warsztatowych, które mogą być zrealizowane w 2010 r. i znajdują odzwierciedlenie w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.