Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woj swietokrzyskie herb 450

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych. Zachęcam NGO-sy z terenu gminy Raków do zapoznania się z tematami konkursów oraz do realizacji ciekawych i pożytecznych społecznie działań. Szczegółowe informacje po kliknięciu na nazwę konkursu.

001

W dniach 14.01-19.01.2019r. CZŁONKOWIE 5 Szumskiej Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w zimowisku, zorganizowanym przez Hufiec ZHP Kielce-Powiat. Bogaty program zrealizowany został w najdrobniejszych szczegółach.
Był czas na zajęcia harcerskie i na świeżym powietrzu. Nie było czasu na nudę, a zgromadzone wrażenia i informacje pozostaną na wiele lat.

01

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.