Rajd 1

W październiku uczestnicy projektu pt. Ze sportem nam do twarzy! wybrali się na kolejny rajd tym razem zorganizowany na terenie Rakowa. W ramach działania dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogły przemierzyć trasę rajdu  prowadząca przez leśne tereny położone w okolicach Rakowa. Trasa marszu prowadziła przez teren leśny oraz lokalne łąki dystans jaki musieli pokonać uczestnicy wynosił  7 km. Meta rajdu znajdowała się w centralnym punkcie miejscowości przy dawnym budynku szkoły w Rakowie. W ramach realizowanego działania uczestnicy otrzymali poczęstunek. Na zakończenie marszu uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Rajd 1

We wrześniu Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie zorganizowało IV rajd nordic walking na terenie miejscowości Ociesęki. Celem rajdu było promowanie nordic walkingu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego na sportowo oraz przemierzenie trasy rajdu zdobywając lokalny szczyt Jaźwinę o wysokości 361 m.

Rajd 1

W sierpniu 2022 roku na terenie miejscowości Bardo, Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie zorganizowało kolejny pieszy rajd nordic walking. Celem działań było promowanie aktywnego stylu życia i zaangażowanie szczególnie dzieci i młodzieży do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. W działaniach uczestniczyły również osoby dorosłe.

Rajd 1

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jako realizator zadania publicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. Ze sportem nam do twarzy!  zorganizowało kolejne wydarzenie sportowe II Rajd nordic Walking.  W miesiącu lipcu dzieci i młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w drugim pieszym rajdzie nordic walking tym razem zorganizowanym na terenie Szumska.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.