Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Ulotka dodatek osłonowy wersja kolorowa 1 01

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

książki wraz z młotkiem sądowym

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiat.kielce.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/index

Źródło informacji: Starostwo Powiatowego w Kielcach. 

starostwo powiatowe w kielcach budynek

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Kielcach  ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu kieleckiego projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030.
Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju Powiatu Kieleckiego  na latach 2021 - 2030. Konsultacje społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Kieleckiego.

Plakat SP 2K 2022 01

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.