Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

biale lugi

"Zapraszamy do zapoznania się z naborami wniosków: 2/2020 oraz 3/2020, które będą trwały od 14 do 31 lipca 2020 r.

 Szczegóły pod adresem: http://www.bialelugi.eu/content/nab%C3%B3r-22020-oraz-3202


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXXI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 26 czerwca 2020 r na godz.11.30 w budynku OSP RAKÓW.

W dniu odbycia sesji tj 26 czerwca 2020 r o godz.11.00 na podstawie Statuty Gminy Raków - § 86 ,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Raków.

plakat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich. W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów otrzyma wóz strażacki. 16 takich pojazdów – po jednym w każdym województwie - sfinansuje w całości MSWiA.

01

W dniu 22 czerwca 2020 roku na zaproszenie pani Anny Krupki Wiceministra sportu, Wójt Gminy Raków pan Damian Szpak oraz Prezes Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie pani Paulina Szewczyk uczestniczyli w uroczystym spotkaniu mającym na celu wręczenie promes w ramach rządowego programu „KLUB” 2020.

W ramach programu 4894 organizacje i kluby sportowe z całej Polski uzyskały wsparcie na realizację różnorodnych działań sportowych. W województwie świętokrzyskim wsparcie w ramach ogłoszonego programu uzyskały 32 stowarzyszenia w tym szanownym gronie znalazło się również stowarzyszenie z Rakowa.

Podkategorie

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.