Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Urząd Gminy w Rakowie informuje, iż prace przy budowie wodociągu w miejscowości Bardo zostały ukończone.
Realizowana przez Gminę operacja: Budowa wodociągu Bardo, prowadziła do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii: tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Anoda

Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne, patriotyzm i bohaterstwo. Uhonorujmy ludzi wyjątkowych, bezinteresownie pracujących dla dobra wspólnoty. Kandydatów do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać do 16 grudnia. Nagrodę, która przyznawana jest od siedmiu lat, ustanowiło Muzeum Powstania Warszawskiego.

001

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna działalność w Staszowie. LCWP powstało w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości” Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, dofinansowanego ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oficjalne otwarcie Centrum zaplanowano na styczeń 2019r.

badz swiadoma 2018


Świętokrzyskie Centrum Onkologii w ramach projektu „Być świadomą kobietą” zaprasza 10 grudnia mieszkańców gminy Raków na bezpłatne spotkania edukacyjne poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy, które odbędą się w godzinach 10.00 i 14.00 w Urzędzie Gminy w Rakowie.
Zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat oraz panów w wieku 18 – 64 lat na bezpłatne spotkania edukacyjne, które organizujemy w każdej gminie województwa świętokrzyskiego.