Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

ulotka1

zywnosc pixabay

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż przekazywana żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Raków nie podlega sprzedaży. Niniejsza żywność pozyskiwana jest z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem dystrybucji żywności jest pomoc dla potrzebujących w ramach jej nieodpłatnego przekazania. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie przestrzega mieszkańców gminy Raków przed zakupem artykułów żywnościowych oznakowanych logotypami Programu.

W przypadku stwierdzenia sprzedaży lub zakupu niniejszej żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie będzie zmuszony poinformować Organizację Partnerską o zasięgu Regionalnym w celu podjęcia działań i wyciągnięcia konsekwencji.

fundusz pozyczkowy 2019

Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o. w Kielcach stanowiący jednostkę organizacyjną samorządu województwa świętokrzyskiego, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu finansowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, który polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego województwa.

logo LGD Biale Lugi

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zaprasza do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9 przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz mieszkańców z gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów
do korzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa prawnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.