FE POWER poziom pl 1 rgb 1

Zbliża się czas całkowitego rozliczenia i zakończenia finansowania usług indywidualnego transportu door-to-door w ramach realizowanego Projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pomimo, iż projekt zakończył się 30 grudnia 2022 r., Gmina w ramach zapewnienia trwałości Projektu nadal będzie realizować usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców lokalnej społeczności, którzy mają trudności komunikacyjne. Usługi w ramach trwałości będą realizowane przez okres 13 m-cy tj. do 31 stycznia 2024 r. na dotychczasowych zasadach po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

Bezpośrednimi beneficjentami usług transportowych door-to-door nadal będą: osoby na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach oraz o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby niewidome i słabowidzące, głuche i słabosłyszące, osoby głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną wymagające wsparcia w funkcjonowaniu, osoby starsze oraz w podeszłym wieku, kobiety w ciąży.

Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Raków, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków” uzyskał dofinansowanie w kwocie 384 200,00 zł, które stanowi 100% kwoty projektu.

Wkład Funduszy Europejskich stanowi 84,28% - 323 803,76 zł.

Realizowany projekt w okresie od 01.01.2021 r. do 30.12.2022 r. zapewni trwałość usług do 31.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia usługi door-to-door w Gminie Raków znajdują się pod linkiem https://rakow.pl/lista/162-projekty/przeciwdzialanie-wykluczeniu-komunikacyjnemu/dokumenty-przeciwdzialanie-wykluczeniu-komunikacyjnemu/3793-zamow-usluge-trwalosc-projektu-1-stycznia-2023-31-stycznia-2024.html.

Anna Adamczyk
Koordynator Projektu

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.