Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

03 Pojazd do przewozu osób w ramach projektu

Do Gminy Raków dostarczono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1-go na wózku inwalidzkim, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.8. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014—2020.

Samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim i służył będzie do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w realizowanym przez Gminę Raków oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków”.

Wartość zamówienie wyniosła 148 042,80 zł.

FE POWER poziom pl 1 rgb 1

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.