Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

biblioteka 640 pixabay license

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 maja 2020 r. (Dz U. 2020 poz 792) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii w Polsce, Dyrektor GBP w Rakowie informuje, że od 11.05.2020 wznawia częściowo działalności filii bibliotecznej w Szumsku. Z uwagi na trwające prace remontowe w budynku po wygaszonym gimnazjum biblioteka główna w Rakowie będzie otwarta dla czytelników w nieco późniejszym terminie (około 20-25 maja) z uwagi na zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Mając na uwadze zdrowie i życie użytkowników, oraz pracowników biblioteki będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania pracy biblioteki opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej.

W związku z powyższym przed przyjściem do biblioteki proszę zapoznać się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi nowych zasad:

  • Czytelnicy zobowiązani są do posiadania zabezpieczania w postaci maseczek i rękawiczek
  • W bibliotece poza pracownikiem będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik, materiały biblioteczne udostępniane będą wyłącznie prze bibliotekarza, bez wolnego dostępu dla czytelników
  • Pracownicy będą wykonywać swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice.
  • Wszystkie zwracane do biblioteki materiały poddawane będą 7 dniowej kwarantannie.

 

Dyrektor GBP w Rakowie Agnieszka Kozłowska

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.