Drukuj
Kategoria: Koronawirus (SARS-CoV-2)
|
|
Odsłony: 329

rynek w Rakowie

ZARZĄDZENIE NR 13/2020

Wójta Gminy Raków

z dnia 16 marca 2020r.

w sprawie zamknięcie targowiska na płycie rynku w Rakowie w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.  994 z  późn. zm)  oraz  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Wójt Gminy Raków zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wójt Gminy Raków zamyka targowisko zlokalizowane na płycie Rynku w Rakowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi Do Spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Rakowie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania odrębnym zarządzeniem.

 

 

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE_NR_13_2020.pdf)ZARZĄDZENIE_NR_13_2020.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 43 razy