Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

zdrowie pixabay license

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego od 16 marca 2020 r. Pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie będą mogli uzyskać e-receptę i teleporadę lekarską pod numerem 41 35 35 009.

Wizyta lekarska w Ośrodku Zdrowia będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z lekarzem i wyznaczeniu na konkretną godzinę.

Przypominamy, że każdy Pacjent ma obowiązek poinformować, czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał poza granicą Polski lub miał kontakt z osoba zarażona koronawirusem.

Aż do odwołania materiał do badań laboratoryjnych nie będzie pobierany w Ośrodku Zdrowia w Rakowie i Ociesękach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
Grażyna Malisiewicz

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.