Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

wybory sejm senat 2019

 

 

Informuję, że w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w budynku po Gimnazjum w Rakowie odbędzie się szkolenie pełnych składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Obecność obowiązkowa.

Urzędnik Wyborczy Gminy Raków
mgr inż. Mateusz Szwarc

 

wybory sejm senat 2019

 

 

Informuję, że 13 września 2019 r. mija termin przyjmowania zgłoszeń członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Raków w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych od Pełnomocników przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Urzędnik Wyborczy Gminy Raków
mgr inż Mateusz Szwarc

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.