Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

dot. dodatkowych zgłoszeń oraz ewentualnych losowań kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Raków.
 

wybory pe 2019

Przypominamy, że do 26.04.2019 r. (piątek) do godz. 15.00 Urząd Gminy Raków przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

W tych wyborach istnieje możliwość zgłoszenia przez wyborcę samodzielnie swojej kandydatury na członka komisji wyborczej. Należy mieć jednak na uwadze, że takie zgłoszenie traktowane będzie jako ewentualne uzupełnienie składu komisji dokonywane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I.

Dyżur Urzędnika Wyborczego

W związku z terminem przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Raków w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dyżur będzie pełnił Urzędnik Wyborczy Gminy Raków Pan mgr inż. Mateusz Szwarc w dniach 25 kwietnia 2019 r. w godzinach 15.30 - 17.30 oraz 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 14.00 - 15.00.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.