Gmina Raków już po raz drugi przystąpiła do konkursu pn. „Najlepsza wakacyjna akcja sportowa dla dzieci i młodzieży 2009” – trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – Panią Bożentynę Pałkę – Koruba.

    „Celem przedsięwzięcia jest promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
w okresie wakacyjnym oraz stworzenie przez gminy jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków spędzania przez miejscową młodzież i dzieci okresu letnich wakacji” – jak podają organizatorzy konkursu.
    Konkurs realizowany będzie w terminie od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. i wezmą w nim udział:
1. Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie,
3. Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Ociesękach,
4. Świetlica „Tęcza” w Rakowie,
5. Świetlica wiejska w Chańczy.
W załączeniu harmonogram imprez zgłoszonych przez gminę Raków wraz z proponowanym terminem realizacji działań.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego i atrakcyjnego spędzania wakacji w gminie Raków.

Harmonogram imprez zgłoszonych przez Gminę Raków do konkursu "Najlepsza wakacyjna akcja sportowa 2009"
 
 
 
 
Agnieszka Zwierzyńska
Kierownik Centrum Kultury
Fizycznej i Rozwoju Lokalnego
 w Rakowie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.