001

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie jako beneficjent grantu potrzymanego z Lokalnej Grupy Działania LGD „Białe Ługi” realizował projekt pt. „Na straży lokalnego dziedzictwa”, jednym z działań projektu była organizacja konkursu literackiego pt. „Dziedzictwo zaklęte w dawnych opowieściach i legendach ziemi Rakowskiej oraz obszaru LGD Białe Ługi”.

 

Celem konkursu była promocja gminy Raków oraz obszaru LGD Białe Ługi, w tym promowanie dziedzictwa, historii oraz umacnianie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 12 prac literackich. Wszystkie zgłoszone prace zostały przeczytane i ocenione przez komisję konkursową  zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Po rozstrzygnięciu rzez komisję konkursu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie podsumowujące połączone z wręczeniem nagród oraz promujące wydaną publikację, zawierającą zgłoszone prace literackie.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce i nagrodę rzeczową w postaci tabletu oraz grę planszową otrzymał Natan Szpak; II miejsce i nagrodę rzeczową w postaci smartwatcha oraz grę planszową otrzymała Agata Olsińska, III miejsce oraz słuchawki bezprzewodowe oraz grę planszową otrzymał  Mikołaj Kuca.

Wyróżnienia za udział w konkursie w postaci gier planszowych otrzymali: Mikołaj Kosela, Marcel Kuca, Weronika Olsińska, Igor Pociejowski, Natalia Rejnowicz, Zuzanna Sienek, Kamil Stanek, Nikola Wojsa,  Patrycja Wojsa. Nagrody główne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursie ufundowane zostały w ramach projektu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rakowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również dodatkowe nagrody rzeczowe oraz gadżety ufundowane przez Gminę Raków.

Wspólnego wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Raków pan Damian Szpak
oraz Dowódca sekcji OSP Raków pan Radosław Kania.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej publikacji zawierającej zgłoszone do konkursu legendy zapraszamy do Świetlicy środowiskowej  „Tęcza” w Rakowie.

Paulina Szewczyk

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.