Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs „Moja Wizja Zero” polegający na nakręceniu krótkiego filmy związanego z strategią Wizji Zero w rolnictwie, skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lata.

Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.
Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych

Plakat Moja Wizja Zero final honorowy patronat ddd 420

W załączniku komplet materiałów związanych z konkursem (plakat, regulamin, zgłoszenie itd.)

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.