ogrod pixabay CC0

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie oraz Wójt Gminy Raków serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Raków do udziału w konkursie pt. Najpiękniejszy ogród Gminy Raków 2018 „W zielonym raju".

Celem konkursu jest:

  1. pobudzenie wśród mieszkańców Gminy Raków wrażliwości na piękno,
  2. promocja estetyki i wyglądu ogrodów przydomowych znajdujących się na terenie Gminy Raków,
  3. aktywizacja mieszkańców gminy Raków i wyróżnienie tych, którzy kładą szczególny nacisk na wygląd i estetykę otaczającej ich przestrzeni,
  4. promowanie różnorodności biologicznej roślin, a w szczególności wprowadzenie do uprawy różnych roślin kwitnących od wiosny do jesieni,
  5. edukacja ekologiczna.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Termin składania zgłoszeń do 17 sierpnia 2018.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

loga

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Od kołyski jest nam bliska ochrona środowiska".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja pt. „Od kołyski jest nam bliska ochrona środowiska" realizowana w ramach Projektu Grantowego „Podniesienie świadomości mieszkańców i turystów w dziedzinie ekologii i ekoturystyki poprzez organizację szeregu działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałającym zmianom klimatu".

P. Szewczyk, H. Łukasik

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_najpiekniejszy_ogrod_Gminy_Rakow_2018.doc)Regulamin_konkursu_najpiekniejszy_ogrod_Gminy_Rakow_2018.doc
Rozmiar: 0.32 MB | Pobrano: 209 razy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.