dlonie

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.

Rodzaje zadań z zakresu kultury i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

- Wspieranie wydarzeń i wydawnictw mających na celu popularyzację postaci Henryka Sienkiewicza. Na realizacje zadania przeznaczono – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
- Wspieranie organizacji koncertu na terenie miasta Kielce dla samorządowców muzyki poważnej lub miuzikalowej. Na realizacje zadania przeznaczono – 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- Wspieranie wydarzeń historycznych związanych z Powiatem Kieleckim. Na realizacje zadania przeznaczono – 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
- Wspieranie warsztatów, szkoleń mających na celu ochronę kultury ludowej i folkloru świętokrzyskiego dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Na realizacje zadania przeznaczono – 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
- Wsparcie inicjatyw mających na celu utrwalenie w formie multimedialnej folkloru świętokrzyskiego – rejestracja muzyki ludowej, przeglądów, konkursów na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizacje zadania przeznaczono – 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

- Dofinansowanie działań mających na celu organizację czynnego wypoczynku w czasie wakacji (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kieleckiego z elementami różnych dyscyplin sportowych. Na realizacje zadania przeznaczono – 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
- Wspieranie organizacji Powiatowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców z terenu Powiatu Kieleckiego. Na realizacje zadania przeznaczono – 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).
- Dofinansowanie imprez sportowych na terenie powiatu kieleckiego mających na celu integracje osób niepełnosprawnych. Na realizacje zadania przeznaczono – 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- Wsparcie organizacji zawodów i wydarzeń sportowych na terenie Powiatu Kieleckiego (zasięg zawodów minimum powiatowy). Na realizacje zadania przeznaczono – 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Rodzaje zadań z zakresu turystyki i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

- Dofinansowanie imprez propagujących zdrowy styl życia poprzez udział w: rajdach, wycieczkach, sportach wodnych i ekstremalnych na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizacje zadania przeznaczono – 9 000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
- Dofinansowanie organizacji Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Na realizacje zadania przeznaczono – 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).
- Wspieranie publikacji w formie wydawnictw lub multimedialnej związanych z atrakcjami turystycznymi Powiatu Kieleckiego. Na realizacje zadania przeznaczono – 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Więcej szczegółów oraz formularz oferty - kliknij tutaj.

za: www.powiat.kielce.pl
Dariusz Jóźwik

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.